• Persianfa
  • Englishen

کاهش تولید گازهای گلخانه ای به واسطه استفاده از انرژی بادی و سیستم ذخیره ساز انرژی

1397/06/14

اشتراک گذاری

کاهش تولید گازهای گلخانه ای به واسطه استفاده از انرژی بادی و سیستم ذخیره ساز انرژی

جواد ریوندی- علی مروجی

دریافت فایل