• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

مهندس چمنیان به عنوان نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران انتخاب شد

1398/05/27

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

مهندس محمدعلی چمنیان به عنوان نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران انتخاب شد.

در انتخابات کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران که عصر ٢٧ مرداد ماه برگزار شد، مهندس چمنیان رهبر گروه صنعتی نیان، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران شد.

وی که پیش از این به عنوان برترین فناور بخش خصوصی کشور و صادر کننده نمونه دانش بنیان حوزه ict نیز معرفی شده است، رهبری یکی از بزرگترین و برترین شرکت های دانش بنیان کشور را بر عهده دارد