• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

حضور نیان الکترونیک در نمایشگاه بازسازی سوریه

1398/06/30

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

حضور نیان الکترونیک در نمایشگاه بازسازی سوریه

نمایشگاه بازسازی سوریه ٢٠١٩ با حضور ۵٠ شرکت ایرانی که فعالیت آنها در حوزه های انرژی، مخابرات، حمل و نقل و ... بود، ٢۶ تا ٣٠ شهریور ماه ١٣٩٨ در شهر دمشق برگزارشد.


مدیران اپراتورهای منطقه، ستاد توسعه تحقیقات سوریه، شرکت های مخابراتی و مقامات دولتی این کشور از جمله بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در نمایشگاه بودند که ضمن آشنایی با توانمندیهای شرکت نیان الکترونیک در طراحی و تولید مبدل های انرژی بر اساس الزامات خاص مشتری، بر لزوم همکاری های دوجانبه تاکید کردند