• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

سخنرانی معاون منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک در جشن فارغ التحصیلان مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

1398/08/09

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

سخنرانی دکتر سفیدچیان معاون منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک در جشن فارغ التحصیلان مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 98

هوشمندانه از بند مشاغل کلیشه ای ایجاد شده در جامعه و خانواده رها شوید. مراقب باشید نظام باورهای حاکم در جامعه، علاقه تان را متاثر نکند. برای فهمِ علائقِ کاری تان باید به ورودیهای شرکت و صنعت توجه کنید؛ نه خروجیهای آن.


 بنیادی ترین مهارت برای افراد دانشی، انعطاف پذیری شناختی ست. با خواندن کتابها و رمان های خوبِ دنیا، خودتان را به عینکها و چشم اندازهای متنوع، تجهیز کنید. بدونِ این مهارت، زبانِ مشترک با دیگران را از دست میدهید.

 با کارآفرینانِ موفق گفتگو کنید. رنجی که در گذر زمان تحمل کردند را بشنوید. اصالتِ زمان را نمیتوان با مسیرهای میانبُر، تقلیل داد.

حدود بیست سال، رایگان در این کشور تحصیل کرده اید، پس ابتدا دِین خود را به کشور ادا کنید. اقتصاد کشورمان تشنه ی تولیدِ ارزش افزا و دانشی ست؛ حال خوب اقتصاد کشورمان به شما بستگی دارد