• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

سخنرانی مهندس چمنیان در نشست کمیته‌های دانشجویی انجمن IEEE بخش ایران

1398/08/30

اشتراک گذاری

نشست کمیته فعالیت های دانشجویی انجمن IEEE بخش ایران 28 و 29 آبان ماه ، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این نشست که با حضور هیئت مدیره کمیته فعالیت های دانشجویی وهمچنین روسای شاخه های دانشجویی انجمن IEEE ایران برگزار شد، مهندس چمنیان، موسس گروه صنعتی نیان الکترونیک به ایراد سخنرانی در مورد شایستگی ها و توانمندی ها پرداخت.
مهندس چمنیان ضمن تعریف شایستگی طبق استاندارد جهانی، گفت: شایستگی میزان بکارگیری توانمندی در راستای مسئولیت های محوله و انجام درست کار است. مسئولیت یک مهندس خلق یک محصول جدید، فرایند جدید و یا دیدگاه جدید است و هر مهندس باید در یکی از این حوزه ها نوآوری تازه ای داشته باشد. وی ادامه داد: توانمندی های دانشی، تكنيكي –مهارتي و رفتاری- نگرشی همه توانمندی های لازم برای ایجاد و خلق یک پدیده جدید برای مهندسین است. به عقیده من، ما باید چرخ را دوباره اختراع کنیم، از این طریق می توانیم به روش خلق کردن و اخترع کردن دست یابیم. ما باید یاد بگیریم که چطور می توان یک پدیده جدید را خلق کرد.

مدیر ارشد گروه صنعتی نیان الکترونیک با تاکید بر نقش "خِرد" دربهبود زندگی بشریت اظهارکرد: چیزی که لازم است ما یاد بگیریم و به نسل بعد از خود منتقل کنیم، «خردورزی» است.
خرد ارتباط بین دانش‌ها است. در واقع خرد ورزی مجموعه ارتباط بین مهارت‌های «حل مسائل پیچیده»، «انعطاف پذیری شناختی» و «تفکر انتقادی» است.
این سه مهارت مهم از ده مهارت لازم برای مدیران در سال 2020 است که در سایت انجمن جهانی اقتصاد تدوین شده است.