• Persianfa
  • Englishen

اقدامات شرکت نیان الکترونیک برای کنترل بحران ویروس کرونا

1398/12/25

اشتراک گذاری

حفظ سلامت و شادابی سرمایه ‌های انسانی برای هر واحد صنعتی و تولیدی مهم بوده و هست.
در شرایط بحرانی این روزها، اقدامات کوچک و بزرگ اما فوری ما، می تواند آسیب های پیش رو را کمرنگ تر کند.