کسب دو تندیس رتبه یک از پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

1399/08/29

اشتراک گذاری

 

 

مهندس محمدعلی چمنیان، بنیان گذار گروه صنعتی نیان در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی که در ۲۹ آبان ۹۹ برگزار شد به عنوان "برترین فن آفرین رشد یافته" (از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و همچنین "برترین فناور صنعت ساز کشور" (از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری) انتخاب شد.

شیخ بهاییجشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، معتبرترین رویداد حوزه ی فناوری و فن آفرینی کشور است که با رویکرد شناسایی ایده پردازان و ایده های دانش بنیان، در جهت توسعه فناوری و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان گام بر می دارد. داوری دقیق و سختگیرانه ی این جشنواره طی پنج مرحله، قابلیت های مختلف سیستم در حوزه های مدیریت دانش، نوآوری، سطح فناوری و تجاری سازی ایده های دانشی را بررسی می کند.

تندیس شیخ بهایی


مهندس محمدعلی چمنیان به پشتوانه بیش از دو دهه ایده پردازی، تجاری سازی و مدیریت هوشمندانه در صنعت، ضمن دریافت تندیس طلایی برترین فن آفرین کشور برای دومین بار؛ توانستند با طراحی، تجاری سازی و تولید سیستم های جدید مبدل انرژی، توسعه ی فضای تولید با زیربنای ۱۸۰۰۰ مترمربع، ظرفیت اشتغال ۴٠٠ نفر را به ارمغان آورد.

جشنواره شیخ بهایی