• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

فرآیندهای سازمان

  • معرفی واحد تحقیق و توسعه: استراتژی کلی واحد تحقیق و توسعه شرکت نیان الکترونیک بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و ثروت از طریق تولید دانش است. این فرایند با...
  • معرفی مختصر فرآیندهای تولید: تلاش مستمر در جهت انطباق سازمان و فرایندهای آن با مناسب‌ترین استانداردهای مرتبط مدیریتی و فنی روز دنیا و همچنین افز...
  • معرفی مختصر فرآیندهای طراحی و تولید محصولات و بدنه‌های فلزی: شرکت نیان الکترونیک در راستای بهبود کیفیت بدنه‌های فلزی و همچنین افزایش انعطاف...
  • معرفی فرآیند منابع انسانی: فرآیند منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک، بر اساس زیر فرآیندهای ‌جذب، ‌توسعه، ارزیابی عملکرد، انگیزش و نگهداشت کا...