سوابق اجرایی

  • پروژه های داخلی 1-خدمات نصب و راه اندازی پلنت رکتیفایر Standby در مرکز ولیعصر شیراز کارفرما: شرکت نقش اول کیفیت (1399) 2-Rectifier upgrade Rasht , Yazd & Zahedan - BSCکارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1398) 3-Rectifier upgrade Gorgan , Ardabil
  • پروژه های خارجی 1.پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب و برگردان 9 سیستم منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Back up در 9 نقطه از کشور سوریه کارفرما:شرکت SYRIAN TELECOM (سال 1398) 2. پروژه خدمات نصب و راه‌اندازی سیستم کامپکت در کشور تاجیکستان.کارفرما:
  • پروژه های ترکیبی 1.انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به پروژه خرید 3 دستگاه رکتیفایر (یکسوکننده) سیار مخابراتی.کارفرما: شرکت مخابرات استان تهران (سال 1390) یکسوکننده سیار مخابراتی باتلاش جوانان متخصص و با تجربه شرکت نیان الکترونیک،