مراسم اربعین نیان الکترونیک

1401/06/27

اشتراک گذاری

قدیمی ترین آیین شرکت نیان الکترونیک و توزیع غذای سنتی مشهدی همزمان با اربعین حسینی است.

نیان الکترونیک

مراسم اربعین نیان

اربعین نیان الکترونیک

نذر نیان

شله مشهدی

نیان الکترونیک

اربعین حسینی نیان الکترونیک