سخنرانی معاون تحقق محصول نیان الکترونیک در همایش کارآموزی

1401/04/23

share

همایش کارآموزی با هدف بررسی اهمیت کارآموزی در جهت تقویت مهارت ها و روشن کننده توانایی های شغلی دانشجویان با حضور فعالان حوزه صنعت و دانشجویان رشته مهندسی در دانشگاه سجاد مشهد در تیرماه 1401 برگزار شد.

همایش کارآموزی
مهندس سعید کمالی فهیم، معاون تحقق محصول شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک به عنوان سخنران این همایش با موضوع کارورزی و کارآموزی (فرصت ها، چالش ها و تجربیات) حضور داشت.


مهندس کمالی در ابتدا از تجربیات کسب شده در دوران کارآموزی خود گفت و کارآموزی را  بهترین  فرصت برای کسب مهارت ها و تجربیات مورد نیاز در مسیر آینده شغلی دانست.

مهنس سعید کمالی
وی ضمن بررسی 10 مهارت و توانمندی کلیدی از نگاه سازمان جهانی اقتصاد، اهداف مهم دوره کارآموزی را 5 محور با عناوین آشنایی با محیط های کاری و قوانین حاکم بر آن، کسب یا آشنایی با مهارت هایی که در دانشگاه آموزش داده نمی شود، کشف علاقه مندی ها، استعدادها و موقعیت های شغلی متناسب با آنها، فرصت های جانبی کارآموزی و پرورش متوازن شایستگی ها دانست و مفهوم هر کدام از این اهداف را برای دانشجویان توضیح داد.

نیان الکترونیک
وی در ادامه در رابطه با شایستگی های شغلی گفت: آیتم های تشکیل دهنده شایستگی های شغلی به 3 بخش دانش (عمومی و تخصصی)، مهارت (عمومی و تخصصی) و رفتار (عمومی و حرفه ای)  تقسیم می شود. که برای هر کدام از این مهارت ها می توان مصادیقی مانند دانش مرتبط با رشته تحصیلی، ارتباط موثر، حل مسئله و ... نام برد.