تمرینات رسمی تیم والیبال نیان الکترونیک آغاز شد

1401/06/17

اشتراک گذاری

تیم والیبال نیان الکترونیک با سرمربیگری حامد صمدی و با حضور هیات مدیره باشگاه ورزشی نیان الکترونیک از 16 شهریور ماه 1401 تمرینات خود را در ورزشگاه شهید بهشتی شروع کرد.

تیم والیبال نیان الکترونیک
مهندس چمنیان مالک باشگاه طی بازدید از تمرینات تیم گفت: جلوه و مطلوبیت برند مشهد و استان خراسان برای ما بسیار مهم است. و اولویت اول ما مباحث اخلاقی و حفظ شان والیبال مشهد است.

مالک باشگاه نیان الکترونیک
با این امید در این فصل کار را شروع کرده و در فصل های بعدی برای قهرمانی کشور قدم برمی داریم.
تیم ورزشی نیان

باشگاه والیبال نیان الکترونیک