سخنرانی مهندس چمنیان در رابطه با تفکر سیستمی و پویاشناسی آن در مدیریت فرآیندها

1401/06/19

اشتراک گذاری

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها به همت دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن مهندسی صنایع ایران در تاریخ 16 و 17 شهریور ماه به صورت مجازی برگزار شد.

 

مهندس محمدعلی چمنیان، موسس و بنیانگذار گروه صنعتی نیان، به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در این کنفرانس حضور یافت و در رابطه با موضوع تفکر سیستمی و پویاشناسی آن در مدیریت فرآیندها صحبت کرد.

 

مهندس چمنیان در ابتدای صحبت های خود سازمان های پیچیده را به سیستمی مانند بدن انسان تشبیه کرد و گفت: همانطور که بدن انسان از تعداد زیادی زیرسیستم، سلول و اجزا با ارتباطات چندگانه تشکیل شده است، سازمان ها نیز مانند بدن باید پویا باشند و ارتباطات چندگانه خود را حفظ کنند.

کنفرانس مهندسی صنایع
همچنین ایشان از تفکر سیستمی، یکپارچگی و هماهنگی و ویژگی هولوگرافیک صحبت کرد و ارتباط بین این مفاهیم را توضیح داد. و رمز موفقیت سیستم های پیچیده را یکپارچگی و هماهنگی اجزاء فنی و اجتماعی سیستم دانست.


مدیرعامل نیان الکترونیک در ادامه صحبت های خود گفت: در صنایع ایران دو مدل تجربه شده برای سازمان ها وجود دارد. یک مدل روش سنتی است که در آن خرید و یا انتقال فناوری صورت می گیرد، سازمان هایی که از این مدل تبعیت می کنند، سازمان های پیرو هستند که از پیچیدگی پایینی برخوردارند. اما مدل دوم، سازمان هایی هستند که به جای انتقال فناوری به ایجاد فناوری می پردازند و همیشه در جهت نوآوری تلاش می کنند. به این سازمان ها به اصطلاح پیشرو می گویند. سازمان های پیشرو پیچیدگی بالایی در سطح سیستمی دارند و از مزیت رقابتی پایدارتری نسبت به سایر سازمان ها بهره می برند.


ایشان به عنوان مهم ترین نکته در رابطه با موضوع سخنرانی گفت: رمز پیچیدگی و یکپارچگی سیستم رشد است و مهم ترین عامل رشد زمان می باشد. و بر این نکته تاکید کرد، سازمان هایی که به شکل صحیح رشد نکرده اند، نیاز به نقشه رشد جدید دارند.


جهت مشاهده ویدئو کامل این سخنرانی اینجا کلیک کنید.
مشاهده لیست کامل سخنرانی های مهندس محمدعلی چمنیان