• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

چشم انداز و ماموریت سازمان

اشتراک گذاری

چشم انداز سازمان

ارتقای همه جانبه سازمان به منظورافزایش ثروت و رفاه کلیه گروه های ذینفع از طریق دستیابی به بالاترین سهم بازار مبدل های انرژی در سطح خاورمیانه

ماموریت سازمان

به عنوان بزرگترین طراح و تولید کننده مبدل های الکترونیکی انرژی الکتریکی در کشور عبارت است از: استفاده از دانش روز الکترونیک و بکارگیری ذهن خلاق و توانمندی های جوانان ایرانی برای طراحی و تولید محصولات و ارائه راه کارهای جامع و خدمات مهندسی مرتبط جهت توسعه کاربرد این مبدل ها، در راستای برآورده سازی نیازهای روز افزون مشتریان صنعتی و خانگی بازارهای هدف با هدف ایجاد ارزش افزوده و ثروت، از این طریق، برای کلیه ذینفعان.