• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

برخی پروژه‌های داخلی

اشتراک گذاری

1. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌انداری سیستم‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌های 3G  و 4G  ایرانسل در استان‌های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان در بیش از 300 نقطه، کارفرما: شرکت ZTE (سال 1394)

 

2. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌انداری سیستم‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌های استان‌های سمنان و خراسان شمالی در بیش از 50 نقطه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1394)

 

3. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌انداری و برگردان منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Backup در مراکز BSC ، NSS و SWITCH CENTER در بیش از 70 مرکز، کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1394 و 1390)

 

4. انجام عملیات نصب، جایگزینی و راه‌انداری کولر‌های 1000W ، 1500W  و 1500W+ نیان الکترونیک در راک‌های مینی‌شلتر هواوی در بیش از 400 نقطه در سراسر کشور، کارفرما: شرکت رایتل (سال 1394 و 1393)

 

5. انجام عملیات نصب و راه‌انداری و برگردان (Sub rack) نیان الکترونیک در راک‌های امرسان در بیش از 30 نقطه، کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1393)

 

6. پروژه خدمات طراحی، نصب و راه‌انداری سیستم‌های پرظرفیت و کم‌ظرفیت در بیش از 60 کانکس، کارفرما: شرکت آریاسل (سال 1393)

 

7. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌انداری سیستم‌های Free Cooling شرکت نیان الکترونیک در بیش از 100 نقطه در استان خراسان‌رضوی، کارفرما: ارتباطات سیار (سال 1393)

 

8. پروژه خدمات طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و راه‌انداری مربوط به دو دستگاه کانکس رکتیفایر سیار پرظرفیت در استان تهران، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1392)

 

9. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌انداری 8 سری باتری 2V/3000AH  در مرکز SC2 تهران (LCT)، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1392)

 

10. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌انداری و برگردان پلنت منبع تغذیه به همراه باتری Backup در 9 مرکز مخابراتی کشور، کارفرما: شرکت مخابرات (1392 و 1391)

 

11. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌انداری و برگردان سیستم زیمنس در بیش از 30 نقطه در استان هرمزگان، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1391)

 

12. پروژه تامین برق تجهیزات گذر سوئیچ از TDM به IP و SSTP انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی، نصب، راه‌انداری، جمع‌آوری تجهیزات و واگذاری برق جهت گذر از سوئیچTDM  به IP و تجهیزات SSTP در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1391)

 

13. پروژه بهینه‌سازی، نصب و راه‌انداری سیستم‌های FREE COOLING انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی، نصب و راه‌انداری 350 دستگاه سیستم تهویه آزاد FREE COOLING در سایت‌های BTS استان تهران در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار استان تهران (سال 1391)

 

14. پروژه طراحی، ساخت و تامین تجهیزات 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری، انجام عملیات خدمات شامل تامین ، طراحی، نصب و راه‌انداری مربوط به پروژه 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری در کمتر از 6 ماه، کارفرما: شرکت مخابرات استان تهران (سال 1390)

 

15. پروژه (Power supply Rectifier swap & upgrade) انجام عملیات خدمات شامل تامین ، طراحی، نصب، راه‌انداری و جمع‌آوری تجهیزات منصوبه موجود در 150 سایت در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار استان تهران (سال 1390)

 

16. پرو‌ژه افزایش و توسعه برق( MAIN&STANDBY)  تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم و چهارم کشور، توسعه توان تجهیزات، طراحی، کابل‌کشی، برگردان سیستم‌های لاین و ماکس فیبر‌ نوری برنامه سوم و چهارم کشور در حدود 133 مرکز و ایستگاه در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1390)

 

17. پرو‌ژه تامین توان (MAIN&STANDBY) تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم و چهارم کشور اجرای موفقیت‌آمیز عملیات سایت سوروه، طراحی، نصب، راه‌انداری، آزمایش تحویل و برگردان در حدود 100 مرکز و ایستگاه در کمتر از 8 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

 

18. پروژه (Power supply plant swap & upgrade) انجام عملیات خدمات شامل تامین ، طراحی، نصب، راه‌انداری و جمع‌آوری تجهیزات منصوبه در تمامی مراکز سوئیچ پرظرفیت در سطح کشور و جایگزین کردن تجهیزات تغذیه شرکت  Emersonبا منابع تغذیه شرکت نیان الکترونیک در کمتر از 3 ماه، کارفرما: شرکت  MTN Irancell

 

19. انجام عملیات نصب کولر1000وات دنترم به تعداد 10مرکز در استان گیلان