• Persianfa
  • Englishen

پروژه‌ های داخلی

اشتراک گذاری

  پروژه های داخلی 


1.پروژه نگهداری و بهسازی شبکه مادر مخابراتی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی با بیش از 120 نفرنیروی تخصصی درحوزه های رادیو ماکس و انتقال، دیتا و سوئیچ، فیبر نوری، دکل و آنتن و تغذیه نیرو در کلیه مراکز و ایستگاه ها و مسیرهای ارتباطی در سطح استان.
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (سال 1396 الی 1398)


2.پروژه نگهداری و بهسازی شبکه مادر مخابراتی ارتباطات زیرساخت اصفهان با بیش از 80 نفر نیروی تخصصی درحوزه های رادیو ماکس و انتقال، دیتا و سوئیچ، فیبر نوری، دکل و آنتن و تغذیه نیرو در کلیه مراکز و ایستگاه ها و مسیرهای ارتباطی در سطح استان.
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (سال 1396 الی 1398)


3.پروژه نگهداری و بهسازی شبکه مادر مخابراتی ارتباطات زیرساخت مازندران با بیش از 58 نفر نیروی تخصصی درحوزه های رادیو ماکس و انتقال، دیتا و سوئیچ، فیبر نوری، دکل و آنتن و تغذیه نیرو در کلیه مراکز و ایستگاه ها و مسیرهای ارتباطی در سطح استان.
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (سال 1396 الی 1398)


4.پروژه نگهداری، بهسازی و بهینه سازی حدود 1000 سایت BTS همراه اول در استان خراسان رضوی با بیش از 60 نفر نیروی فنی تخصصی حوزه های مخابراتی انتقال، سوئیچ، دکل و آنتن، تغذیه نیرو، کولینگ و تاسیسات.
کارفرما: شرکت مخابرات ایران (سال 1396 الی 1398)


5. پروژه سوپروایزری نصب و راه ‌اندازی سیستم‌ های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌ های 3G و 4G ایرانسل در استان‌ های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان در بیش از 300 نقطه.
کارفرما: شرکت ZTE (سال 1394)


6. پروژه سوپروایزری نصب و راه ‌اندازی سیستم ‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌ های استان‌ های سمنان و خراسان شمالی در بیش از 50 نقطه.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1394)


7. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه اندازی و برگردان منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Backup در مراکز BSC ، NSS و SWITCH CENTER در بیش از 70 مرکز.
کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1394 و 1390)


8. انجام عملیات نصب، جایگزینی و راه ‌اندازی کولر‌های 1500W، 1000W و +1500W نیان الکترونیک در راک ‌های مینی ‌شلتر هواوی در بیش از 400 نقطه در سراسر کشور.
کارفرما: شرکت رایتل (سال 1394 و 1393)


9. انجام عملیات نصب و راه ‌اندازی و برگردان (Sub rack) نیان الکترونیک در راک ‌های امرسان در بیش از 30 نقطه.
کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1393)


10. پروژه خدمات طراحی، نصب و راه‌ اندازی سیستم‌ های پرظرفیت و کم‌ ظرفیت در بیش از 60 کانکس.
کارفرما: شرکت آریاسل (سال 1393)


11. پروژه سوپروایزری نصب و راه ‌اندازی سیستم ‌های Free Cooling شرکت نیان الکترونیک در بیش از 100 نقطه در استان خراسان ‌رضوی.
کارفرما: ارتباطات سیار (سال 1393)


12. پروژه خدمات طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و راه‌ اندازی مربوط به دو دستگاه کانکس رکتیفایر سیار پرظرفیت در استان تهران.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1392)


13. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه ‌اندازی 8 سری باتری 2V/3000AH در مرکز SC2 تهران (LCT).
کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1392)


14. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه ‌اندازی و برگردان پلنت منبع تغذیه به همراه باتری Backup در 9 مرکز مخابراتی کشور.
کارفرما: شرکت مخابرات (1392 و 1391)


15. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه ‌اندازی و برگردان سیستم زیمنس در بیش از 30 نقطه در استان هرمزگان.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1391)


16. پروژه تامین برق تجهیزات گذر سوئیچ از TDM به IP و SSTP انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی، نصب، راه ‌اندازی، جمع‌آوری تجهیزات و واگذاری برق جهت گذر از سوئیچ TDM به IP و تجهیزات SSTP در کمتر از 4 ماه.
کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1391)


17. پروژه بهینه‌ سازی، نصب و راه ‌اندازی سیستم‌ های FREE COOLING انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی، نصب و راه‌ اندازی 350 دستگاه سیستم تهویه آزاد FREE COOLING در سایت‌ های BTS استان تهران در کمتر از 4 ماه.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار تهران (سال 1391)


18. پروژه طراحی، ساخت و تامین تجهیزات 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری، انجام عملیات خدمات شامل تامین ، طراحی، نصب و راه ‌اندازی مربوط به پروژه 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری در کمتر از 6 ماه.
کارفرما: شرکت مخابرات تهران (سال 1390)


19. پروژه (Power supply Rectifier swap & upgrade) انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی، نصب، راه‌ اندازی و جمع آوری تجهیزات منصوبه موجود در 150 سایت در کمتر از 4 ماه.
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار تهران (سال 1390)

20. پرو‌ژه افزایش و توسعه برق (MAIN & STANDBY) تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم و چهارم کشور، توسعه توان تجهیزات، طراحی، کابل‌ کشی، برگردان سیستم‌ های لاین و ماکس فیبر‌ نوری برنامه سوم و چهارم کشور در بیش از 100 نقطه .
کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1390)


21. پرو‌ژه تامین توان (MAIN & STANDBY) تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم و چهارم کشور اجرای موفقیت ‌آمیز عملیات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه ‌اندازی، آزمایش تحویل و برگردان در بیش از 133 نقطه.
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (سال 1391)