پروژه‌ های داخلی

پروژه های داخلی


1-خدمات نصب و راه اندازی پلنت رکتیفایر Standby در مرکز ولیعصر شیراز
کارفرما: شرکت نقش اول کیفیت (1399)


2-Rectifier upgrade Rasht , Yazd & Zahedan - BSC
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1398)


3-Rectifier upgrade Gorgan , Ardabil , Boshehr & Orumiyeh - BSC
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1397)


4-ارتقاء سیستم سرمایشی سایت BTS ایرانسل در سطح کشور (274 سایت)
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1397)


5-نگهداری، بهسازی و بهینه سازی و PM سایت های BTS همراه اول و GSM WLL مربوط به منطقه یک استان خراسان رضوی
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (1397)


6-خدمات نصب و راه اندازی 2 راک جدید DC-PDUسایت های BSC ایرانسل دو شهر
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1396)


7-خدمات نصب و راه اندازی 8 راک جدید DC-PDU سایت های BSC ایرانسل هشت شهر
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1396)


8-خدمات نصب و راه اندازی سيستم های 72 کیلو وات و 216 کیلو وات در شش سايت SWITCH CENTER شركت ايرانسل
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1396)


9-خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان خراسان رضوی (حفظ و مراقبت از تجهیزات و رفع خرابی و قطعی در شبکه و تعمیر، تامین و جایگزینی تجهیزات و قطعات و بهسازی سامانه های شبکه زیرساخت راه دور و بین الملل مخابرات کشور از جمله شبکه مایکروویو، فیبر نوری و مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین المللی و تامین ظرفیت های انتقال و ترافیک و ....)
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1396)


10-خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان اصفهان (حفظ، مراقبت از تجهیزات و رفع خرابی و قطعی در شبکه و تعمیر، تامین و جایگزینی تجهیزات و قطعات و بهسازی سامانه های شبکه زیرساخت راه دور و بین الملل مخابرات کشور از جمله شبکه مایکروویو، فیبر نوری و مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین المللی و تامین ظرفیت های انتقال و ترافیک و ....)
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1396)


11-خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان مازندران (حفظ، مراقبت از تجهیزات و رفع خرابی و قطعی در شبکه و تعمیر، تامین و جایگزینی تجهیزات و قطعات و بهسازی سامانه های شبکه زیرساخت راه دور و بین الملل مخابرات کشور از جمله شبکه مایکروویو، فیبر نوری و مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین المللی و تامین ظرفیت های انتقال و ترافیک و ....)
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1396)


12-نگهداری، بهسازی و بهینه سازی و PM سایت های BTS همراه اول و GSM WLL مربوط به منطقه یک استان خراسان رضوی
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (1395)


13-نصب و راه اندازی 7 سيستم 36 كيلو وات به همراه باتری در سایت های BSC تهران
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1395)


14-Rectifier upgrade Gorgan - BSS2
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1394)


15-Rectifier upgrade Kerman- BSC/NSS
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1394)


16-نصب و راه اندازی سيستم 36 كيلو وات به همراه باتری در شهر های كرج و مشهد
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


17-خدمات نصب و راه اندازی سيستم های 72 کیلو وات و 216 کیلو وات در شش سايت SWITCH CENTER شركت ايرانسل در شرق و غرب تهران
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


18-installation Batteries - Zahedan - BSC
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


19-اصلاح استاندارد سازی مسير AC و ارتقاء منبع تغذيه و افزايش BACKUP باتری (زنجان-خرم آباد-زاهدان-سنندج)
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


20-انجام عمليات نصب و راه اندازي سيستم 72 كيلو وات در مركز NSS اروميه و NSS اردبیل
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


21-نصب پلنت 3000 آمپر ساعت در مركز عليزاده اراك
کارفرما: شرکت مخابرات استان مرکزی (1393)


22-نصب پلنت 3000 آمپر به همراه DC-PDU (20F) مخابرات گيلان (مركز شماره 5 رشت)
کارفرما: شرکت مخابرات استان گیلان (1393)


23-نصب و راه اندازی راک +B12، جمع آوری راك +PSP برگردان در مركز مخابرات پرديسان قم
کارفرما: شرکت مخابرات استان قم (1393)


24-تامين 179 عدد كولر 1000 وات دنترم و جايگزينی آن با سيستم های سرمايشي موجود در مينی شلتر های هواوی
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی رایتل (1393)


25-عمليات نصب و راه اندازی سيستم پاور و جايگزينی با سيستم موجود در 29 سايت BTS شركت ايرانسل (تعويض با سيستم امرسان)
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1393)


26-Rectifier upgrade -KHORAMABAD(NSS) /ARDABILL(BSC) /BIRJAND(BSC)/Qom(BSC)/ SHAHREKORD (BSC)/YASOUJ(BSC)/ ZANJAN
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1392)


27-Rectifier upgrade ZANJAN- NSS
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1392)


28-Rectifier upgrade UROMIYEH - BSC
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1392)


29-نصب و راه اندازی 80 سيستم تغذيه و توزيع نيرو شركت توسعه ارتباطی آرياسل
کارفرما: شرکت توسعه مخابراتی آریاسل (1392)


30-نصب پلنت پر ظرفيت نيان الكترونيك 2500 آمپر نيان الكترونيك در مركز عمار و ياسر قم
کارفرما: شرکت مخابرات استان قم (1392)


31-انجام عمليات طراحی و تامين تجهيزات مربوط به خريد يك دستگاه كانكس سيار MCI
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (1392)


32-انجام عمليات طراحی و تامين تجهيزات مربوط به خريد يك دستگاه كانكس سيار MCI
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (1392)


33-نصب 25 سلول باتری سرب اسيدی در مركز شهيد دهقانی نيشابور
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (1392)


34-نصب و راه اندازی و آزمايش و تحويل پلنت 4000 آمپری مخابرات خراسان شمالی (مركز شاهد بجنورد)
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان شمالی (1392)


35-نصب پلنت پر ظرفيت نيان الكترونيك 4000 آمپر و انجام برگردان سيستم موجود بر روی سيستم نيان الكترونيك در مركز طلاب مشهد
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (1392)


36-Rectifier upgrade QAZVIN & KARAJ- BSC
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1391)


37-Rectifier upgrade ZAHEDAN - NSS
کارفرما: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (1391)


38-نصب و راه اندازی و آزمايش و تحويل 200 سلول باتری 2 ولت 3000 آمپر ساعت به همراه جمع آوری تجهيزات موجود در مركز SC2 تهران (LCT)
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1391)


39-خريد 350 دستگاه سيستم تهويه آزاد FREE COOLING و نصب و راه اندازی در سايت ‌های BTS استان تهران
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (1391)


40-خريد تجهيزات تغذيه نيرو و انجام خدمات و واگذاری برق جهت گذر از سوئيچTDM به IP
و تجهيزات SSTP
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1391)


41-نصب و راه اندازی، آزمايش و تحويل تجهيزات مراكز امت، عدالت، انقلاب، نبوت و وليعصر گناباد در استان خراسان رضوی ( تامين برق پروژه NGN-IMS)
کارفرما: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (1390)


42-توسعه توان تجهيزات، طراحی و كابل كشی و برگردان سيستم های لاين و ماكس برنامه چهارم فيبر نوری شركت ارتباطات زير ساخت
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1390)


43-خريد و انجام خدمات در150سايت موبایل شركت ارتباطات سيار استان تهران
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (1390)


44-انجام عمليات طراحی، تامين تجهيزات و اجرای خدمات مربوط به پروژه خريد 3 دستگاه ركتيفاير سيار
کارفرما: شرکت ‌مخابرات استان تهران (1389)


45-نصب و راه‌اندازی 80 سيستم منبع تغذيه 48 ولت DC و 123 سری باتری سرب اسيدی نوع سيلد
کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت (1388)