• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

برخی پروژه‌های داخلی

اشتراک گذاری

1. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌اندازی سیستم‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌های3G و 4G ایرانسل در استان‌های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان در بیش از 300 نقطه، کارفرما: شرکت ZTE (سال 1394)

2. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌اندازی سیستم‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌های استان‌های سمنان و خراسان‌شمالی در بیش از 50 نقطه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1394)

3. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌اندازی و برگردان منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Backup در مراکز BSC ، NSS و SWITCH CENTER در بیش از 70 مرکز، کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1394 و 1390)

4. انجام عملیات نصب، جایگزینی و راه‌اندازی کولرهای 1000W ، 1500W و 1500W+ نیان الکترونیک در راک‌های مینی‌شلتر هواوی در بیش از 400 نقطه در سراسر کشور، کارفرما: شرکت رایتل (سال 1394 و 1393)

5. انجام عملیات نصب و راه‌اندازی و برگردان(Sub rack) نیان الکترونیک در راک‌های امرسان در بیش از 30 نقطه، کارفرما: شرکت ایرانسل (سال 1393)

6. پروژه خدمات طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های پرظرفیت و کم ظرفیت در بیش از 60 کانکس، کارفرما: شرکت آریاسل (سال 1393)

7. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌اندازی سیستم‌های Free Cooling شرکت نیان الکترونیک در بیش از 100 نقطه در خراسان‌رضوی، کارفرما: ارتباطات سیار (سال 1393)

8. پروژه خدمات طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و راه‌اندازی مربوط به دو دستگاه کانکس رکتیفایر سیار پرظرفیت در استان تهران، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1392)

9. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌اندازی 8 سری باتری 2V/3000AH در مرکز SC2 تهران (LCT)، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1392)

10. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌اندازی و برگردان پلنت منبع تغذیه به همراه باتری Backup در 9 مرکز مخابراتی کشور، کارفرما: شرکت مخابرات ایران( سال‌های 1392 و 1391)

11. پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌اندازی و برگردان سیستم زیمنس در بیش از 30 نقطه در هرمزگان، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار (سال 1391)

12. پروژه تامین برق تجهیزات گذر سوئیچ از TDM به IP و SSTP انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی و نصب و راه‌اندازی و جمع‌آوری تجهیزات و واگذاری برق جهت گذر از سوئیچTDM به IP و تجهیزات SSTP در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1391)

13. پروژه بهینه‌سازی و نصب و راه‌اندازی سیستم‌های FREE COOLING انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی و نصب و راه‌اندازی 350 دستگاه سیستم تهویه آزاد FREE COOLING در سایت‌های BTS استان تهران در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار استان تهران (سال 1391)

14. پروژه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی و نصب و راه‌اندازی مربوط به پروژه 3 دستگاه رکتیفایر سیار 4000 آمپری در کمتر از 6 ماه، کارفرما: شرکت مخابرات استان تهران (سال 1390)

15. پروژه (Power supply Rectifier swap & upgrade) انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی و نصب و راه‌اندازی و جمع‌آوری تجهیزات منصوبه موجود در 150 سایت در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات سیار استان تهران (سال 1390)

16. پروژه افزایش و توسعه برق (MAIN&STANDBY) تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم وچهارم کشور توسعه توان تجهیزات و طراحی و کابل‌کشی و برگردان سیستم‌های لاین و ماکس برنامه سوم و چهارم فیبر نوری کشور در حدود 133 مرکز و ایستگاه در کمتر از 4 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیر ساخت (سال 1390)

17. پروژه تامین توان (MAIN&STANDBY) تجهیزات لاین و ماکس فیبر نوری برنامه سوم و چهارم کشور اجرای موفقیت‌آمیز عملیات سایت سوروی، طراحی، نصب، راه‌اندازی، آزمایش تحویل و برگردان در حدود 100 مرکز و ایستگاه در کمتر از 8 ماه، کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

18. پروژه (Power supply plant swap & upgrade) انجام عملیات خدمات شامل تامین، طراحی و نصب و راه‌اندازی و جمع‌آوری تجهیزات منصوبه در تمامی مراکز سوئیچ پرظرفیت در سطح کشور و جایگزین کردن تجهیزات تغذیه شرکت Emerson با منابع تغذیه شرکت نیان الکترونیک در کمتر از 3 ماه، کارفرما: شرکت MTN Irancell

19. انجام عملیات نصب کولر 1000 وات دنترم به تعداد 10 مرکز در گیلان