درباره ما

شـرکت نیـان الکترونیـک

با نیت تجاری سـازی دانـش الکترونیک در شـاخه الکترونیـک قدرت یا Power Electronic در صنایع مهم زیربنایی کشور، در طراحی و ساخت مبدل های الکترونیکی انرژی الکتریکی یا Static Power Converters ، در سال 1374 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون توانسته راه موفقیت را با حرکت بر لبه تکنولوژی و تولید محصولات با کیفیت به عنوان بزرگترین طراح و تولیدکننده مبدل های انرژی در کشور طی نماید.

نرخ توسعه متوازن و مستمر سازمان از بدو تاسیس بگونه ای بوده که تعداد کارکنان از سال 74 تاکنون به بیش از 600 نفر و فضای تولیدی نیز به بیش از 60,000 مترمربع افزایش یافته است.

more

اخبار

customers

contact

peyu
peyn
peye
شماره تماس را وارد نمایید
ورود پیام

pos