• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

خدمات مهندسی

  • فروش خدمات مهندسی در راستای تحقق اهداف و نیاز روزافزون مشتریان و جلب رضایت کیفی و کمی آنان و با توجه به روند رو به رشد خصوصی سازی در کشور، یکپارچه&...
  • 1. پروژه سوپروایزری نصب و راه‌انداری سیستم‌های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت‌های 3G و 4G ایرانسل در استان‌های یزد، کرمان و...
  • 1. پروژه خدمات نصب و راه‌اندازی سیستم کامپکت در کشور تاجیکستان، کارفرما: شرکت مگافون 2. پروژه خدمات نصب و راه‌اندازی سیستم کامپکت Outdoor و...
  • یکسوکننده سیار مخابراتی، شرکت مخابرات استان تهران انجام عملیات طراحی و تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به پروژه خرید 3 دستگاه رکتیفایر سیار ...