رسیدگی به شکایات

معرفی مختصر واحد رسیدگی به شکایات


مهمترین دغدغه ما رضایتمندی مشتریان است.


واحد رسیدگی به شکایات، زیرمجموعه معاونت راهبردی شرکت نیان الکترونیک می باشد، که با ارزش نهادن به نظريات و الزامات اعلام شده از سوی مشتريان و ذينفعان سازمان، به منظور رسیدگی و پاسخگویی سریع به شکایات، نظرات و پیشنهادات سازنده مشتریان که منجر به افزایش رضایت و بهبود ميزان وفاداری و در نهايت ارتقاء سازمان می گردد، ایجاد شده است.


نیان الکترونیک برای تامین منافع مشتریان، سازمان و سایر ذی نفعان و همچنین افزایش توانایی سازمان در رفع نارضایتی ها، ایجاد رویکرد مشتری مداری و آماده سازی مبنایی برای بازنگری و تحلیل مستمر نارضایتی ها و شکایات، فرايند رسیدگی به امور شكايت مشتریان خود را بر اساس استاندارد ISO10002:2018 طرح ‌ريزی و اجرا نموده است.


مهم ‌ترين اهداف واحد رسیدگی به شکایات در نیان الکترونیک :

1.ایجاد محیطی مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخوردها و شكايات مشتریان و رسیدگی به آنها
2.ایجاد فرایند آزاد و اثر بخش با کاربردی آسان برای مشتریان جهت تسهیل در ارائه نظرات و مسائل خود
3.ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگويی به آنها از طریق برگزاری آموزش ‌های مستمر
4.بكارگيری دانش و تجربيات مشتريان در چرخه ‌های اصلاح و بهبود فرايندی، محصولات و ارائه خدمات
5.ارائه گزارش از روند رسيدگی به شكايت و اقدامات انجام شده به مشتريان و ذينفعان جهت حصول اطمينان از پيگيری
6.ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه ‌ها و هویت مشتریان
7.برقراری پل‌ های ارتباطی مناسب و نوین و گسترش آنها جهت سهولت دریافت شکایت ‌های مشتریان
8.ارزيابی اثربخشی فرايند رسيدگی به شكايات و سنجش ميزان رضايت مشتريان از اقدامات


مدیران و کارکنان شرکت نيان ‌الكترونيك با آگاهی از مسئولیت ‌ها و اختیارات خود در فرايند مدیریت رسیدگی به شکایات و با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ‌ای و استفاده از تمام توانايی ‌ها در جهت رسيدگی به شکایات و نظرات، متعهد هستند که از هرگونه پیش ‌داوری پرهیز نموده و تمام تلاش خود را جهت دریافت ارتقاء ميزان رضایت مشتریان بعمل آورند.