ISO 9001- سیستم مدیریت کیفیت

1399/07/05

اشتراک گذاری

استاندارد 9001 به سازمان کمک می کند تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید.


استاندارد بین المللی ISO9001 رویکردهای زیر را در جهت تحقق اهداف ذکر شده تعیین نموده است:
• تعیین خط مشی ها، استراتژی، اهداف و الزامات فرایندها                                           
• رویکرد فرایندی و طرح ریزی فرایندها و تعاملات آنها، بر مبنای اصول مدیریت کیفیت
• پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با اهداف و محیط سازمان و شناسایی عوامل انحراف سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرح ریزي شده و تعیین کنترل های پیشگیرانه
• پایش و اندازه گیری فرایندها، محصولات و خدمات
• انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود عملکرد


نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 9001 برای سازمان شامل موارد زیر می باشد:
-توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری، قانونی و مقرراتی را برآورده می سازند
-رقابت پذیری در بازار و افزایش پایداری سازمان
-تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری
-کیفیت بالا، پایدار محصولات و خدمات سازمان با کمترین هزینه و سود پایدار

استاندارد مدیریت کیفیت