طراحی و ساخت موتورسنکرون مغناطیس دائم ( PMSM) با بازده بالا و نوسان گشتاور کم برای استفاده در کولر آبی

1399/07/29

اشتراک گذاری

نویسندگان:
-دکتر فرزاد تهامی (مشاور واحد تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
- ایراندخت امیرجانی مروی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام نشریه:
فصلنامه علمی، ترویجی عصر برق


تاریخ چاپ:
1398


دانلود مقاله