استقبال از ماه رمضان با توزیع اقلام اساسی بین اعضای خانواده نیان الکترونیک

1400/01/25

اشتراک گذاری

خانواده بزرگ نیان الکترونیک با همدلی و همراهی یکدیگر به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.
از طرف مدیریت محترم عامل، در تاریخ 25 فروردین ماه 1400 همزمان با آغاز ماه رمضان اقلام اساسی در بین پرسنل نیان الکترونیک توزیع گردید.

نیان الکترونیک

نیان الکترونیک

گروه صنعتی نیان

ماه رمضان