معرفی سازمان

  • معرفی مختصری از شرکت نیان الکترونیک شرکت نیان الکترونیک با نیت تجاری ‌سازی دانش در حوزه مهندسی الکترونیک، شاخه الکترونیک قدرت (Power Electronic)، طراحی و ساخت تجهیزات مبدل انرژی الکتریکی (Static Converters) پرکاربرد در صنایع مهم زیربنایی کشور،
  • چشم انداز سازمان نیان الکترونیک چشم انداز سازمان نیان الکترونیک، ارتقای همه جانبه سازمان به منظور افزایش ثروت و رفاه کلیه گروه‌ های ذی ‌نفع از طریق دستیابی به بالاترین سهم بازار مبدل ‌های انرژی در سطح خاورمیانه، می باشد. ماموریت سازمان
  • ارزش های بنیادین نیان الکترونیک به شرح ذیل می باشد:
  • بيانيه خط مشی كيفيت شركت نيان الكترونيك بعنوان شركتی دانش بنيان در زمينه طراحی و توليد مبدل های الكترونيكی انرژی الكتريكی و مديريت و اجرای پروژه های مرتبط، در راستای ارتقای همه جانبه متناسب با چشم انداز، ماموريت و جهت گیری استراتژیک سازمان و همچنين