• معرفی مختصر واحد رسیدگی به شکایات مهمترین دغدغه ما رضایتمندی مشتریان است. واحد رسیدگی به شکایات، زیرمجموعه دفتر مدیریت شرکت نیان الکترونیک است، که با ارزش نهادن به نظریات و الزامات اعلام شده از سوی مشتریان و ذینفعان سازمان، به منظور رسیدگی و پاسخگویی
  • راه های ارتباطی با واحد رسیدگی به شکایات شرکت نیان الکترونیک: خط مستقيم 051-35413192 - 09151565206 پاسخگویی شبانه روزی داخلی (4) 35414111-051 فكس 051-35413614 آدرس پستی مشهد- شهرک صنعتی توس-
  • فرم ثبت شکایت