بازدید دانش آموزان نخبه فرهنگستان نوآوری از نیان الکترونیک

1401/06/03

اشتراک گذاری

دانش آموزان نخبه فرهنگستان نوآوری از شرکت نیان الکترونیک بازدید کردند و در نشست انتقال تجربه با حضور مدیریت محترم عامل و ریاست محترم هیات مدیره نیان الکترونیک گفتگو کردند.

بازدید نیان الکترونیک
مهندس چمنیان و سرکارخانم مهندس سیستانی در این نشست از کسب مهارت ها در سال های نوجوانی و جوانی و از نحوه شروع تاسیس کسب و کار خود و همچنین از ارزش ها و مهارت های مورد نیاز دنیای کارآفرینی سخن گفتند.

بازدید فرهنگستان نوآوری
لازم به ذکر است فرهنگستان نوآوری جوانان که با مدیریت سرکار خانم تیموری و با حمایت اتاق بازرگانی استان ایجاد شده است، کمک می کند تا دانش آموزان نخبه استان ضمن قرارگیری در شبکه ارزش آفرینان به برنامه ریزی بهتر آینده شغلی و مسیر کسب و کار خود بپردازند، این دانش آموزان در طی این دوره با فعالان اقتصادی و ارزش آفرینان استان و منتورهای کسب و کار آشنا شده و مهارت هایی را می آموزند که معمولا در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده نمی شود.

نیان الکترونیک
لازم به ذکر است مهندس چمنیان از حامیان اصلی این رویداد است.
گروه صنعتی نیان

مهندس محمدعلی چمنیان

بازدید دانش آموزان نخبه