حضور مهندس چمنیان در اولین رویداد ارزش آفرینان

1400/08/25

اشتراک گذاری

اولین رویداد ارزش آفرینان با همکاری کمیته دانشجویی کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با رویکرد انتقال تجربه در زمینه تاثیر خدمات مهندسی بر نوآوری در تاریخ 24 آبان ماه 1400 در محل اتاق بازرگانی خراسان برگزار شد.

سخنرانی مهندس چمنیان
مهندس چمنیان در ابتدای سخنرانی خود به تاثیر فناوری و نوآوری بر خدمات مهندسی و بالعکس تاکید کرد و این دو مقوله را دو رکن جدایی ناپذیر در تولید محصول و فروش دانست و در ادامه گفت: خدمات مهندسی دارای سه بخش با ترتیب مشخص است. اولین بخش مشاوره یا طراحی است که در آن باید طرح یا روشی ارائه شود، بخش دوم بخش های اجرایی هستند که شامل نصب، راه اندازی، تست و تحویل محصول می باشد و بخش پایانی مربوط به پس از نصب و راه اندازی محصول است، که خدماتی مانند نگهداری، تعمیرات و سایر خدمات پس از فروش در آن ارائه می شود. البته در کارهای صنعتی و تولیدی بخش دیگری وجود دارد که مربوط به انجام کارهای فناوری است.

اتاق بازرگانی خراسان
ایشان در ادامه سخنان خود تفاوت فناوری و خدمات مهندسی را شرح داد: فناوری تفاوت اندکی با خدمات مهندسی دارد، به همین علت است که در برخی مواقع از واژه ی فناوری به جای خدمات مهندس استفاده می شود.
تفاوت اصلی این دو مبحث در روش انجام کار است. زمانی که ما  با استفاده از روش های موجود قبلی به خروجی و یا محصول مورد نظر برسیم، می توانیم از واژه خدمات مهندسی استفاده کنیم. اما اگر روش های کاری جدیدی را با استفاده از نوآوری خلق کنیم، در واقع از فناوری بهره مند شده ایم. در فناوری روش های جدید ابداع و حاصل آن یک خروجی و یا محصول جدید می شود.

تاثیر خدمات مهندسی بر نوآوری
مهندس چمنیان در ادامه افزود: اگر بخواهیم نوآوری ها به نتیجه برسد باید فناوری ایجاد کنیم، یعنی باید به روشی دست یابیم که این نوآوری ها را ایجاد و تکثیر کند. البته هیچ نوآوری نمی تواند به نتیجه برسد، مگر اینکه یک تیم خدمات مهندسی بسیار قوی از سیستم فناوری و نوآوری آن پشتیبانی کند. در واقع نوآوری بدون حمایت گروه های خدمات مهندسی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. 

سخنرانی اتاق بازرگانی
جهت مشاهده ویدئو کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید.


مشاهده لیست کامل سخنرانی های مهندس محمدعلی چمنیان