ورود والیبال مشهد با نام و حمایت نیان الکترونیک به لیگ برتر کشور

1401/06/10

اشتراک گذاری

پس از 4 سال دوری، والیبال مشهد با نام و حمایت شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک به لیگ برتر کشور پیوست.

والیبال نیان الکترونیک

شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک تاکنون در عرصه تولید، اشتغال زایی و اقتصاد دانش بنیان کارنامه درخشانی از مدیریت هوشمندانه خود داشته و مشهد را به قطب صنعت الکترونیک کشور تبدیل کرده است، اکنون به عرصه ورزش وارد شده تا بتواند در ورزش استان نیز قدم های موثری بردارد و نشاط را به مشهد و خراسان و جامعه ورزشی آن بازگرداند. این افتخار را به گروه صنعتی نیان و مردم خوب مشهد تبریک می گوییم.