توزیع بسته های معیشتی بین پرسنل نیان الکترونیک

1400/09/06

اشتراک گذاری

مدیریت شرکت نیان الکترونیک در جهت ایفای حداکثری مسئولیت اجتماعی خود در برابر خانواده بزرگ گروه صنعتی نیان، باتوجه به اپیدمی کرونا که در دو سال اخیر تاثیرات فراوانی بر اقتصاد خانواده ها داشته و شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه که معیشت افراد را تحت تاثیر قرار داده است، در تامین رفاه حداکثری پرسنل خود گام های ارزشمندی برداشته است. 

یکی از این گام ها اهدا بسته های معیشتی است که به صورت کالای اساسی خانوار به طور مستمر و ماهانه در بین پرسنل توزیع می شود.

بسته معیشتی نیان الکترونیک

بسته معیشتی نیان الکترونیک

گروه صنعتی نیان