اهداء پنج هزار عدد سرم نمکی توسط نیان الکترونیک، به استان سیستان و بلوچستان

1400/05/03

اشتراک گذاری

مدیریت گروه صنعتی نیان، با نگاهی جامع، یکی از ارزش بنیادی شرکت را رساندن بیشترین خیر و منفعت به جامعه در نظر گرفته است و مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک دغدغه برای ایجاد جامعه ای سالم تر مدنظر قرار داده و با اخلاق و با حساسیت بالا نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی  روز رفتار می کند.

محموله سرم سیستان
از این رو شرکت نیان الکترونیک با همکاری اتاق بازرگانی و جامعه یاوری خراسان، پس از اهداء 150 هزار عدد ماسک پزشکی، اینبار با توجه به نیازها و اولویت های اعلام شده، تعداد 5000 عدد سرم نمکی را به مردم عزیز سیستان و بلوچستان اهدا کرد. این محموله برای ارسال به سیستان و بلوچستان، سوم مرداد ماه تحویل اتاق بازرگانی مشهد شد.

اهداء سرم نیان الکترونیک