اهداء خون، اهداء زندگی

1401/02/27

اشتراک گذاری

اهداء خون سالم هدیه ای از جنس محبت و ایثار است که می تواند نجات دهنده جان افراد نیازمند به خون و فرآورده های خونی باشد.

اهداء خون نیان
هر واحد اهداء خون می تواند جان 3 نفر را نجات دهد و سلامتی را که بزرگترین نعمت الهی است را  به بیمار و شادمانی را به خانواده بیماران اهداء کند.

سازمان انتقال خون
اهداء خون خود باعث کاهش بروز بیماری های قلبی و سرطان و همچنین تقویت تولید سلول های جدید خونی و سوزاندن کالری می شود. پس با اهداء یک واحد خون، شامل 450 میلی لیتر که حجمی کمتر از ده درصد خون بدن انسان را دارد، می توان علاوه بر حفظ سلامتی خود، سلامتی را نیز به دیگران هدیه دهیم.

مشارکت پرسنل نیان الکترونیک
با توجه به کاهش ذخایر خون به علت شیوع کرونا در دو سال اخیر، با حمایت مدیریت شرکت نیان الکترونیک و همکاری واحد HSE این شرکت و هماهنگی صورت گرفته با سازمان انتقال خون، جمعی از کارکنان شرکت نیان الکترونیک در راستای ترویج فرهنگ اهداء خون و عمل به مسئولیت های اجتماعی به صورت داوطلبانه، خون اهداء کردند. در این اقدام 100 نفر از پرسنل این شرکت حضور داشتند که از بین واجدین شرایط بیش از 65 واحد خون سالم به سازمان انتقال خون اهداء شد.

مسئولیت اجتماعی نیان
امید است با شناخت و انجام به موقع مسئولیت های اجتماعی خود، نشاط و شادمانی را به خود و جامعه اهدا کنیم. 
مسئولیت اجتماعی نیان الکترونیک

اهدا خون نیان الکترونیک