فرم درخواست همکاری

اطلاعات شما كاملا محرمانه است و در هيچ شرايطي در اختيار ديگران قرار نمي گيرد، ضمنا تكميل آيتم هاي (*) دار الزامي مي باشد.

مشخصات فردي

نام را وارد نمایید
نام خانوادگی را وارد نمایید
شماره شناسنامه را وارد نمایید
وضعیت تاهل را وارد نمایید
تاریخ تولد را وارد نمایید
شماره موبايل را وارد نمایید
شماره تماس را وارد نمایید
شهرستان محل سكونت را وارد نمایید
تصوير را وارد نمایید

جهت ارسال فایل خود رو کادر کلیک نمایید

حجم فایل ارسالی می بایست کمتر از 400 KB باشد

رزومه را وارد نمایید

آشنایی با زبانهای خارجی

 • زبان خارجه

 • Reading

 • Writing

 • Speaking

 • Listening

  اطلاعات زبان انگلیسی را وارد نمایید
 • انگليسي *

 • اطلاعات زبان انگلیسی را وارد نمایید
 • اطلاعات زبان انگلیسی را وارد نمایید
 • اطلاعات زبان انگلیسی را وارد نمایید
 • فرانسوی

 • آلمانی

سوابق تحصيلي

سوابق كاري

 • رديف

 • از سال

 • تا سال

 • سمت

 • نام موسسه

 • 1-

 • 2-

 • 3-

 • 4-

 • 5-

خلاصه اي از آموزش ها

چنانچه توضيحات خاصي داريد مي توانيد در اين قسمت ارائه نماييد