مدیرعامل

  • محمدعلی چمنیان متولد 1348، مشهد سوابق تحصیلی: 1. مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد 2. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)، دانشگاه فردوسی مشهد سوابق اجرایی: 1. مؤسس و مدیر ارشد گروه صنعتی نیان (در چندین حوزه صنعتی دانش بنیان