انتصاب مهندس چمنیان به عنوان هیات مدیره مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

1401/03/11

اشتراک گذاری

مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای خراسان رضوی در اسفندماه سال 1396 توسط خیرین نیک اندیش با هدف توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شده است.


اهداف کلی این مجمع با توجه به شرایط کنونی، در 3 بخش افزایش توان اشتغال و جلوگیری از هدر رفتن نیروی انسانی، تلاش برای توسعه و فرهنگ سازی نسبت به آموزش های فنی وحرفه ای و مهارت های شغلی کسب شده در این مسیر و همچنین توانمندسازی افراد در جهت مهارت های شغلی مورد نیاز، تعریف شده است.


مهندس محمدعلی چمنیان موسس و بنیانگذار گروه صنعتی نیان، پس از برگزاری انتخابات اعضاء هیات مدیره مجمع که در اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد،  برای دومین سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این مجمع برگزیده شد.