دوره های دانش افزایی ویژه پرسنل نیان الکترونیک

1400/04/19

اشتراک گذاری

دانش افزایی کارکنان نیان الکترونیک گامی موثر در جهت افزایش دانش و مهارت نیروی انسانی می باشد.
دانش و آگاهی کارکنان جزء اصلی ترین سرمایه های هر سازمان می باشد که با استفاده از آموزش از طریق روش های اصولی و منطقی، می توان تلاش های مستمر کارکنان را به سمت پیشبرد اهداف سازمان سوق داد.
نیان الکترونیک نیز در طی سالیان فعالیت خود سعی نموده با آموزش های ضمن خدمت به مدیران و کارشناسان خود، عملکرد کلیه کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمان را در جهت رسیدن به اهداف سازمان بهبود بخشد، که این بهبود باعث افزایش رضایت کارکنان و مشتریان شده است.
دوره های دانش افزایی نیان

شركت نيان الكترونيك، در جهت رسیدن به این مهم و با نيت ارتقاء دانش مديران و کارشناسان و ايجاد زبان مشترك تخصصی در اين حوزه، دوره‌ های دانش ‌افزايی ویژه پرسنل را برگزار می ‌نمايد. پرسنل شركت كننده در اين دوره، در زمينه ‌ها‌‌يی مانند مبانی مديريت، رفتار سازمانی، طراحی سازمان ‌ها،‌ استانداردهای مدیریتی، مديريت استراتژيك و به خصوص اصول و ارزش های مديريتی در نيان الكترونيک، با يكديگر به بحث و تبادل نظر می ‌پردازند، كتاب ها و منابع مرتبط معرفی شده را نقد و بررسی كرده  و دانش و تجربه‌هايشان را با هم به اشتراك می گذارند؛ و در انتها برای هر دوره، آزمون سطح بندی برگزار می گردد.


 شركت در اين دوره سبب می شود مديران و کارشناسان بهتر بتوانند انتظارات شركت را در فرايند خود شناسايی و ارتباط لازم را ايجاد نمايند و با دورانديشی و آينده ‌نگری بيشتری مشاغل كليدی فرآيند خود را شناسايی و جهت تربيت نيروی جايگزين و پشتيبان آن اقدام كنند. اين دوره ها به ايجاد ساز و كاری عادلانه برای سطح ‌بندی مدیران و کارکنان دانشی منجر خواهد شد. 
دانش افزایی نیان الکترونیک