اخذ گواهینامه رتبه یک صلاحیت پیمانکاری حوزه ارتباطات توسط نیان الکترونیک

1400/06/31

اشتراک گذاری

شرکت نیان الکترونیک موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه یک در رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه کشور شد.


گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، معتبرترین گواهینامه پیمانکاری کشور محسوب می شود که عواملی از جمله حجم ریالی و تعدادی پروژه های انجام شده، میزان رضایت مشتریان، تعداد پرسنل، رضایت نامه های کیفی و کمی و... در اخذ آن تاثیر بسزایی دارد و با توجه به الزامات بسیار جهت تاییدیه دریافت، تعداد اندکی از شرکت های درخواست کننده موفق به احراز صلاحیت جهت اخذ گواهینامه رتبه یک می شوند.


گروه خدمات مهندسی شرکت نیان الکترونیک پس از ارائه مستندات لازم و ممیزی های سخت گیرانه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بیش از 9 ماه به طول انجامید، موفق به دریافت گواهینامه رتبه یک پیمانکاری با اعتبار 4 سال شد.
لازم به ذکر است نیان الکترونیک در سال 96 نیز موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شده است، که پس از آن حدود 4 پروژه (شامل نگهداری، به سازی و بهینه سازی شبکه های فیبر نوری، رادیو، سوئیچ، دکل آنتن و موبایل که  6 مرکز از 12 مرکز بزرگ scکشور رادر بر میگرفت)، در سطح کشور را با موفقیت انجام داده است.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری