بلندترین شب سال در کنار خانواده نیان الکترونیک

1400/09/30

اشتراک گذاری

امسال نیز به رسم هرسال مراسم یلدا در نیان الکترونیک برگزار شد و بسته های هدیه به مناسبت بلندترین شب سال در بین پرسنل توزیع شد.
با توجه به وجود اپیدمی کرونا، امسال نیز این مراسم بدون برپایی جشن و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
یلدا نیان الکترونیک

مراسم یلدا نیان

یلدا نیان 1400

نیان الکترونیک

مراسم شب یلدا