• Persianfa
  • Englishen

اقدامات شرکت نیان الکترونیک برای کنترل بحران ویروس کرونا

1398/12/25

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

اقدامات شرکت نیان الکترونیک برای کنترل بحران ویروس کرونا

حفظ سلامت و شادابی سرمایه‌های انسانی برای هر واحد صنعتی و تولیدی مهم بوده و هست.

 در شرایط بحرانی این روزها، اقدامات کوچک و بزرگ اما فوری ما، می تواند آسیب های پیش رو را کمرنگ تر کند.