• Persianfa
  • Englishen

اهداء محموله ده هزار عددی ماسک توسط شرکت نیان الکترونیک، به اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان

1399/06/31

اشتراک گذاری

مهندس محمدعلی چمنیان، مدیر ارشد شرکت نیان الکترونیک، ضمن حضور و حمایت همه جانبه پویش نذر ماسک، محموله ای دیگر شامل 10.000 ماسک استاندارد را به اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان اهدا کرد.
دکتر قاسمی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن اشاره به گستردگی مدارس استثنایی در سطح استان، گفت: آموزش و پرورش استثنایی، عدالت ترجیحی است. یعنی باید مسئولیت خود را در ترجیح کمک به این قشر محروم جامعه بدانیم. باید بگویم هیئت مدیره نیان الکترونیک، محل مناسبی برای اهدای این نذر انتخاب کرده است. وی افزود: دانش آموزان استثنایی آسیب پذیرتر از افراد معمولی جامعه هستند و این محموله ماسک را در سطح استان و در مناطق محروم توزیع خواهیم کرد.

اهدا ماسک نیان الکترونیک


مهندس چمنیان در این نشست، ضمن امیدواری به همکاری شرکت نیان الکترونیک، مجمع خیرین فنی و حرفه ای و اداره آموزش و پرورش استثنایی، گفت: در مجمع خیرین فنی و حرفه ای با سازمان آموزشی SBH آلمان در ارتباطیم. این مدل آموزش فنی و حرفه ای به گونه ای است که محتوای آموزشی بر اساس تکنولوژی روز دنیا و شناسایی نیاز های صنعت در نظر گرفته می شود. ما می توانیم این مدل را به بخش آموزش استثنایی وارد کنیم و آموزش را در فضای واقعی صنعت انجام دهیم تا ضمن دستیابی به مهارت های حرفه ای، مهارت های نگرشی نیز آموزش داده شود.

اهدا ماسک آموزش پرورش


خانم مهندس سیستانی، رئیس هیئت مدیره نیان الکترونیک نیز گفت: کلید واژه کار در آموزش استثنایی، عشق و امید است. از نزدیک با مدیران و معلمان این حوزه آشنایی دارم و به وضوح عشق و علاقه کاری را در آنها مشاهده می کنم، ما باید با انجام مسئولیت اجتماعی خود، امید را در این افراد زنده نگه داریم.
لازم به ذکر است، پویش نذر ماسک حرکتی است مردمی که توسط ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا و با ایده دبیر کارآفرین آن، جناب آقای محمد حسین روشنک به راه افتاده است و توسط جمعی از کارآفرینان و فعالین اقتصادی در استان خراسان حمایت و رهبری شده است.
گفتنی است اولین محموله ده هزارتایی نذر ماسک توسط شرکت نیان الکترونیک به بیمارستان سجادیه تربت جام اهدا شد.

اهدا ماسک