• Persianfa
  • Englishen

ارسال بزرگترین محموله ایرانسل مطابق با آخرین استانداردهای جهانی

1399/06/27

اشتراک گذاری

ارسال بزرگترین محموله تجهیزات ایرانسل توسط شرکت نیان الکترونیک انجام پذیرفت.
این تجهیزات که شامل سیستم های پاور Outdoor می باشد مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و منطبق با تکنولوژی مورد نیاز مشتری تولید و ارسال شد.


نیان الکترونیک در شرایط سخت این روزها و با وجود اپیدمی کرونا، با حفظ سلامتی کارکنان خود توانست بزرگترین قرارداد منابع تغذیه مخابراتی ایرانسل را به سرانجام برساند و نقش موثری در برقراری و تداوم ارتباطات، که این روزها نیاز مبرم تمامی ایرانیان است، ایفا نماید.