برگزاری دوره آموزشی نیان الکترونیک ویژه کارشناسان مخابرات سمنان

1399/07/09

اشتراک گذاری

نیان الکترونیک در راستای عمل به خط مشی کیفیت خود مبنی بر افزايش دانش و آگاهی مشتريان به منظور هدايت ايشان در تصميم گيری آگاهانه تر، در كنار ساير خدمات، به برگزاری دوره های آموزشی ویژه مشتریان وفادار خود اقدام نموده است.

آموزش مخابرات سمنان


در همين راستا، واحد خدمات پس از فروش نیان الکترونیک در تاریخ 8 الی 9 مهر ماه 99 در شهرستان سمنان دوره کاربری رک مخابراتی Outdoor را برای کارشناسان نگهداری تغذیه نیرو و ارتباطات سیار مخابرات ایران – منطقه سمنان برگزار نمود.

آموزش کارشناسان مخابرات


پس از برگزاری این دوره 14 ساعته آموزشی، توسط مدرسین مجرب و زبده، نیان الکترونیک توانست طی نظرسنجی رضایت کامل شرکت کنندگان را جلب و گواهی تایید اثربخشی دوره را از مشتری کسب نماید.

دوره آموزشی نیان الکترونیک