• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

خدمات مهندسی

  • فروش خدمات مهندسی در راستاي تحقق اهداف و نياز روزافزون مشتريان و جلب رضايت كيفي و كمي آنان و با توجه به روند رو به رشد خصوصي سازي در كشور، Integrate ...
  • 1. پروژه سوپروایزری نصب و راه اندازی سیستم های OUTDOOR شرکت نیان الکترونیک در سایت های 3G و 4G ایرانسل در استان های یزد ، کرمان و سیستان و...
  • 1. پروژه خدمات نصب و راه اندازی سیستم کامپکت در کشور تاجیکستان – کارفرما: شرکت مگافون 2. پروژه خدمات نصب و راه اندازی سیستم کامپکت ...
  • يكسو كننده سيار مخابراتي –شركت مخابرات استان تهران انجام عمليات طراحي و تامين تجهيزات و اجراي خدمات مربوط به پروژه خريد 3 دستگاه ركتيفاير ...