موفقیت نیان الکترونیک در ممیزی مراقبتی 7 استاندارد مدیریتی

1400/07/07

اشتراک گذاری

نیان الکترونیک برای یازدهمین سال متوالی در ممیزی مراقبتی 7 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت تاییدات لازم را کسب کرد.

ممیزی استانداردهای مدیریتی
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مطابق با الزامات موجود در استانداردهای این سیستم باشد، می تواند باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد، افزایش بهره وری و در نهایت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در سازمان ها شود.

ممیزی نیان الکترونیک
شرکت نیان الکترونیک پس از ممیزی و پایش مستندات موجود توسط کارشناسان مجرب شرکت توف آستریا مطابق با روش اجرایی ممیزی TUV AUSTRIA CERT و تحت نظارت Akkreditierung Austria ، موفق به اخذ تاییدات لازم در ممیزی مراقبتی استانداردهایISO9001:2015  ، ISO10015:2019 ، ISO10002:2018 ،  ISO14001:2015 ،  ISO45001:2018 ،  ISO10004:2018 ،  ISO10006:2017 شد.

جلسه ممیزی استانداردهای ایزو
سرممیز توف نورد در جلسه ی اختتامیه ممیزی درباره نیان الکترونیک اذعان کرد: الزامات و دستورالعمل های موجود در شرکت نیان الکترونیک به صورت کامل طرح ریزی و پیاده سازی شده است. این سازمان مانند گذشته بر استاندارد سازی، بروزرسانی و پایش اسناد موجود تاکید داشته و صحت این امر از ممیزی های انجام شده کاملا مشخص می باشد. همچنین از تعهد بالای مدیریت ارشد شرکت نیان الکترونیک مبنی بر پیاده سازی الزامات استانداردها در سازمان تشکر و قدردانی کرد.
TUV-AUSTRIA